Skład Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ma bogatą tradycję istnienia, odgrywa dziś ważną rolę w życiu społeczności Ekonomika i na stałe wpisał się w historię naszej szkoły.

Do tradycyjnych zadań Samorządu należy:

  • organizowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
  • organizowanie uroczystości pożegnania absolwentów;
  • przygotowanie i prowadzenie okazjonalnych apeli;
  • udział w akcjach promujących szkołę;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami miejskimi;
  • współpraca z samorządami uczniowskimi inowrocławskich szkół;
  • opieka nad radiowęzłem;
  • opieka nad pocztem sztandarowym;
  • działalność charytatywna;
  • organizowanie imprez szkolnych.

 Takie akcje i imprezy jak "Otrzęsiny Pierwszaków", "Dzień Ucznia", "Wieczór kolędy i pastorałki", "Walentynki" czy "Dzień bez Stresu" na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń szkoły. Ale to nie wszystko! Działa u nas wolontariat, który w okresie przedświątecznym organizuje akcje p.n. "Zostań Świętym Mikołajem" na rzecz Domów Dziecka w Jaksicach i Gniewkowie sprawiając ich wychowankom wiele radości. W ubiegłym roku nawiązaliśmy również współpracę ze schroniskiem im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu, starając się pomóc pensjonariuszom tej placówki. Na stałe współpracujemy też z Domem Rzemiosła organizując dla dzieci kupców i rzemieślników zabawę karnawałową. Razem z wolontariatem szkolnym przeprowadzamy również akcje "Wyprawka dla Żaka", "Góra Grosza", "Razem Idziemy do Szkoły" i "Obudź Się" na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Uczestniczymy również w zjazdach Forum Samorządów Uczniowskich, które cyklicznie odbywają się w Tucholi.

Przewodniczący - Daria Holas IV g
Zastępca: - Weronika Burak IV g
Członkowie:
Natalia Przewięźlikowska IV g
Marek Sikora IV g
Monika Kolska IV g
Sandra Zarzycka IV g
Damian Śnieżewski IV g
Dominika Białek III g
Daria Czajkowska III g
Marta Błachut III g
Paulina Miencicka III g
Aleksandra Jakubowska IV c
Kinga Dzikowska IV c
Karolina Dzikowska IV c
Karolina Głowacka IV c
Aleksandra Markiecka IV c
Julia Kaczmarek II g
Piotr Sztandur II g
Joanna Owedyk II h
Jakub Marczak II h
Kacper Podkowiński II h
Marzena Broniszewska II e
Oliwia Chabas II e
Oliwia Wojciechowska II e
Oliwia Piotrowska II e
Oliwia Walczak II e
Angelika Orzechowska II e
Natalia Lajblich II e
Edyta Woźniak II a
Piotr Skonieczka I g
Marta Stypczyńska I g
Julia Włodarska I g
Mikołaj Grzonkowski I g
Alicja Smoła I h
Mikołaj Konopa I h
Klaudia Bartoszak I a
Sonia Kordylewicz I a
Opiekunowie
mgr Patrycja Koczorowska
mgr Beata Wallicht