Przedstawiciele szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej InowrocławiaMłodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców.
Uczniowie pracujący w młodzieżowej radzie miejskiej biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta. 
Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia, zgodnie ze swym statutem, jest reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych Inowrocławia.14 listopada odbyła się sesja inauguracyjna XV kadencji MRMI, podczas której młodzi radni spośród siebie wybierali przewodniczącego i jego zastępców. 
Przewodniczącą MRMI została Weronika Burak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, która piastowała to stanowisko również w poprzednim roku.
Gratulujemy