Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2017

Święta Bożego Narodzenia

Obraz
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

 życzy Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Inowrocławia

Obraz
Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców.
Uczniowie pracujący w młodzieżowej radzie miejskiej biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta. 
Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia, zgodnie ze swym statutem, jest reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych Inowrocławia.14 listopada odbyła się sesja inauguracyjna XV kadencji MRMI, podczas której młodzi radni spośród siebie wybierali przewodniczącego i jego zastępców. 
Przewodniczącą MRMI została Weronika Burak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, która piastowała to stanowisko również w poprzednim roku. Gratulujemy